PETICION PËR INICIATIVË QYTETARE

Statistics

CityNёnshkrime
Tirane (Shqipëria) 34
Tiranë (Shqipëria) 11
Shkoder (Shqipëria) 6
Other locations 39
DataNёnshkrime
2022-03-08 1
2022-02-04 1
2022-01-21 1
2022-01-11 1
2022-01-07 1
2021-12-31 1
2021-12-28 1
2021-12-27 2
2021-12-25 1
2021-12-24 3
2021-12-23 1
2021-12-20 6
2021-12-19 4
2021-12-18 6
2021-12-17 15
2021-12-16 36
2021-12-12 1
2021-12-11 1
2021-12-10 6
2021-12-09 1Reklamim me Pagesё

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...