Nënshkrimi për përfundimin e një gjykimi të padrejtë.

Duke marrë parasyshë që eliat Akademike e Kosovës i kanë mbyllë sytë me apo pa vetëdije, ose edhe nga frika e politikave ditore, ruajtja e titullit dhe meditjës, unë si qytetarë i Republikës së Kosovës lusë popullin shqipëtarë dhe ju miqët tanë ndërkombëtarë të mbështetëni këtë inicjativë.

 

  • Gjykatë Speciale është në kundërshtimë me të dreitat e njeriut.
  • Gjykatë Speciale nuk ka fuqi mbi gjykatën ndërkombëtare për të dreitat e njeriut.
  • Kjo Gjykatë është në kundërshtimë me të dreitën dhe ekzistencën e një shteti të pamvarur.
  • Gjykatë Speciale me mandat special ku pala zyrtare është 100% e huaj kurse të paraburgosurit janë 100% shqiptarë, shtetas të Kosovës është ndërtuar nën presion dhe me keq informim të delegatëve të kuvendit.
  • Gjykata speciale punonë në baza RACISTE, nga aspekti i të drejtave të njeriut është e padrejtë elemente për një gjykate që ndanë drejtësi në bazë të përkatësisë etnike.
  • Gjykatë Speciale nuk ka dreit ti fshehë dokumentët që janë në anën pozitive të të akuzuarve.
  • Si është e mundur që Gjykatë Speciale nuk u besonë policisë së shtetit. Kjo ëshë pa aftësi apo poshtërsi e parlamentit, parlamenti nuk duhët lejuar kurrë që dikushë nga jashtë të poshtërsonë shtetin duke quajtur shtetë që nuk ka siguri. Kur Gjykatë Speciale del publikishtë dhe thot që nuk ju besoi policisë së Kosovës atëher i bëhet edhe një dëmë më i madhë Shtetit. Organizata si ajo e EU. OKB nuk pranoin nën ombrellën e vetë shtete që nuk kan siguri të brenshme. 
  • Kjo është vetëm një nga pikat ku parlamenti i Kosovës duhët ti thot STOP Gjykatës Speciale.
  • Të gjithë të paraburgosurit shqiptarë po mbahen në paraburgim më shumë se një vit, kjo është shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut.
  • Gjykata Speciale në mënyrë flagrante po shkelen të drejtat e njeriut dhe Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut për faktin se po mbahen në paraburgim përtej afatit të arsyeshëm.   

Të bëhemi bashkë, jo vetëm për të padreitën që ju bëhët qytetarve të Kosovës në Gjykatën Speciale, por më shumë sesa kjo ta mbroimë dhe ti besoimë shtetit tonë.

 

Një dokument do dërgohët në Parlamentin e Kosovës, OKB, BE, GJND dhe tek grupi për mbikqyrjën e Gjykatës ndërkombëtare për të dreitat e njeriut.

 

Nënshkruaj edhe ti. Ta mbroimë Republikë së bashku.

FB.

Nёnshkruani kёtё Peticion

Duke nënshkruar, pranoj që Fehmi Bekteshi do të jetë në gjendje të shohë të gjitha informacionet që jap në këtë formular.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Reklamim me Pagesё

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...