Kundër shfrytëzimit të ujit të lumit dhe tokave të Ziçishtit për ndërtimin e HEC-eve

Përmes këtij peticioni, ne kërkojmë anulimin e çdo projekti që prek qoftë dhe një sipërfaqe të vogël të lumit apo pjesës pyjore të Ziçishtit, për ndërtimin e Hec-eve, duke shkatëruar florën e faunën.

Nёnshkruani kёtё Peticion

By signing, I authorize Gjergji Liço to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OSEReklamim me Pagesё

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...