Kundër shfrytëzimit të ujit të lumit dhe tokave të Ziçishtit për ndërtimin e HEC-eve

Përmes këtij peticioni, ne kërkojmë anulimin e çdo projekti që prek qoftë dhe një sipërfaqe të vogël të lumit apo pjesës pyjore të Ziçishtit, për ndërtimin e Hec-eve, duke shkatëruar florën e faunën.

Nёnshkruani kёtё Peticion

Duke nënshkruar, pranoj që Gjergji Liço do të jetë në gjendje të shohë të gjitha informacionet që jap në këtë formular.


Jap pëlqimin për të përpunuar informacionin që jap në këtë formular për qëllimet e mëposhtme:
Reklamim me Pagesё

We will advertise this petition to 3000 people.

Mëso më shumë...