Peticion kundër ndërtimit të HEC-it mbi lumin Shushicë

 PETICION POPULLOR I BANOREVE TE FSHATIT BRATAJ

“Peticion kundër ndërtimit të hidrocentraleve mbi lumin Shushicë”.

Ky peticion I drejtohet: Kryeministrisë,Ministrisë së Infrastruktures dhe Energjisë, Ministrisë së Mjedisit, Bashkisë Selenicë, Prefkturës Vlorë.

Me anë të ketij peticioni kërkojmë të ndalohet dhënia e kontratës me koncesion për ndërtimin e hidocentraleve mbi lumin Shushicë. Në mbrojtje të së drejtes tonë qytetare që na e jep ligji, ne kërkojmë si komunitet që mbi lumin Shushica mbi vendin i quajtur “Ura e Bratit” të mos ndërtohet diga e mbledhjes së ujit dhe ndërtimi i nje HEC-i- i dhënë me koncesion.

Për arsyet e mëposhtme:

1) Diga ngrihet pikërisht 150 m. mbi urën e shek. XIV e cila është monument kulture dhe duhet të ruhet nga shteti dhe direkt në krahun tjetër të urës është siti arkeologjik i Ledhes pra vendbanimi i hershëm i fshatit Brataj.

2) Tharja e ujit në lumë gjatë sezonit te verës duke e futur atë në tuba dhe devijuar nga shtrati ekzistues i lumit.

3) Shkatërrimi ekosistemi rreth tij, e sidomos zhduken speciet e peshkut si Krapi, Qefulli,Trofta ,etj.

4) Duke qenë një vend me potencial dhe premisa turistike , ky plan ndikon negativisht në natyrën e virgjër të kësaj zone dhe në shkatërrimin e turizmit natyral , historik e tradicional.

Banorët nuk kanë asnjë avantazh nga ky ndertim dhe për më tepër nuk e dëshirojnë një gjë të tillë që të prish vendin e tyre dhe një histori mijravjeçare te jetës së tyre të lidhur me këtë lumë. Pra komuniteti I thote JO, çfarëdo tentimi të autoriteteve qëndrore që tu japin leje operatorëve të interesuar.

 

Bashkojuni kësaj lëvizje duke firmosur këtë peticion.  


Antarë të komunitetit Brataj    Kontaktoni autorin e peticionit

Nёnshkruani kёtё Peticion

By signing, I authorize Antarë të komunitetit Brataj to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OSE

Ju do t'ju vijё njё link me postё elektronike pёr konfirmimin e nёnshkrimit tuaj. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Reklamim me Pagesё

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...