INICIATIVA PËR REVIDIMIN E TOMOSIT QË NË VITIN 1922 I ËSHTË DHËNË KISHËS ORTODOKSE SERBE TË MBRETËRISË SË SKS

Reklamim me Pagesё

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...