Peticionet më të njohura në 2022 - Shqipëria

Qё nga fillimi | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 muaj | This year (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NDAL Shpërfytyrimit të fshatit Dardhë, Korçë!!

Krijuar: 2022-03-10 Statistics

Kundër shfrytëzimit të ujit të lumit dhe tokave të Ziçishtit për ndërtimin e HEC-eve

Krijuar: 2022-06-11 Statistics

Ndalimi i motorave te ujit ne plazhet publike shiptare.

Krijuar: 2022-08-03 Statistics

Te pushtojme Serbine

Krijuar: 2022-02-25 Statistics

Nënshkrimi për përfundimin e një gjykimi të padrejtë.

Krijuar: 2022-02-17 Statistics

Peticion kunder shkrirjes se zyrave ne Tropoje

Krijuar: 2022-08-28 Statistics

PETICION PËR INICIATIVË QYTETARE

Krijuar: 2021-12-09 Statistics