Peticionet më të njohura këtë vit

Qё nga fillimi | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 muaj | This year (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Tema Kundër pr/ligjit të lejimit të abortit e nënës sorrogato

Krijuar: 2024-04-29 Statistika

NDAL Shpërfytyrimit të fshatit Dardhë, Korçë!!

Krijuar: 2022-03-10 Statistika